بولت کاران

مجموعه تخصصی ساخت و توزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی

شما می توانید از راه های زیر با مجموعه بولت کاران تماس حاصل فرمایید :

تلفن : 8691 6631 021 

فکس : 8691 6631 021

تلفن همراه :
ادیبی 9381 320 0912 – جاوید 3950 601 0912

ایمیل : info@bolt-karan.ir