تماس با ما

شما می توانید از راه های زیر با مجموعه بولت کاران تماس حاصل فرمایید :

تلفن : ۸۶۹۱ ۶۶۳۱ ۰۲۱ 

فکس : ۸۶۹۱ ۶۶۳۱ ۰۲۱

تلفن همراه :
ادیبی ۹۳۸۱ ۳۲۰ ۰۹۱۲ – جاوید ۳۹۵۰ ۶۰۱ ۰۹۱۲

ایمیل : info@bolt-karan.ir