بولت کاران

مجموعه تخصصی ساخت و توزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی

لیست کامل قیمت انواع بولت

تاریخ بروزرسانی: 03 مرداد 1403

نام محصول یا خدماتقیمت
بولت 22 طول دنده 15 سانتیمتر184,000 تومان
بولت 22 طول دنده 10 سانتیمتر179,000 تومان
بولت 25 طول دنده 10 سانتیمتر182,000 تومان
بولت 25 طول دنده 15 سانتیمتر183,500 تومان
بولت 28 ساده189,000 تومان
بولت 28 طول دنده 10 سانتیمتر178,000 تومان
بولت 28 طول دنده 15 سانتیمتر179,500 تومان
بولت 32 ساده188,500 تومان
بولت 32 آجدار طول دنده 10 سانتیمتر177,000 تومان
بولت 32 آجدار طول دنده 10 سانتیمتر179,000 تومان
بولت 36 آجدار طول دنده 195,000 تومان
بولت 40 آجدار طول دنده 190,000 تومان