بولت کاران

مجموعه تخصصی ساخت و توزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی

لیست کامل قیمت انواع مهره

تاریخ بروزرسانی: 03 مرداد 1403

نام محصول یا خدماتقیمت
مهره 126,700 تومان
مهره 12 داربستی8,100 تومان
مهره 149,700 تومان
مهره 1613,000 تومان
مهره 1816,500 تومان
مهره 2019,500 تومان
مهره 22 7/819,100 تومان
مهره 2222,000 تومان
مهره 2443,000 تومان
مهره 2548,000 تومان
مهره 2761,000 تومان
مهره 3075,000 تومان
مهره 3284,000 تومان
مهره 3388,000 تومان
مهره 39185,000 تومان
مهره 42230,000 تومان
مهره 48380,000 تومان