نحوه نصب انکر بولت

بولت کاران

مجموعه تخصصی ساخت و توزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی

نحوه نصب انکر بولت مکانیکی

ابتدا سطح کار را از هر گونه آلودگی و گرد و غبار پاک می‌کنیم. سپس با استفاده از مته سوراخ با قطر مناسب انکر بولت را ایجاد میکنیم. در این مرحله گرد و خاک ناشی از سوراخکاری را از داخل حفره و سطح کار پاک میکنیم. در مرحله بعد انکر بولت توسط چکش مخصوص تا اندازه ی مشخص شده به داخل حفره فرو میبریم. در مرحله آخر توسط آچار مناسب پیچ را سفت میکنیم.

انکر بولت های مکانیکی بلافاصله بعد از کاشت قابل استفاده هستند.

نحوه نصب انکر بولت شیمیایی

انکر بولت های شیمیایی از نظر چسبندگی و استحکام نسبت به انکر بولت های مکانیکی بهتر هستند. انکر بولت های شیمیایی بعد از کاشت احتیاج به چند روز زمان جهت استفاده دارند.