کوپلر تبدیل

بولت کاران

مجموعه تخصصی ساخت و توزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی

کوپلر تبدیل چیست؟ این یکی از سوالاتی که پس از شنیدن نام کوپلر تبدیل به ذهن شما خطور می کند؛ و ما در این مقاله از سایت بولت کاران تصمیم گرفتیم تا در باب تولید کوپلر تبدیل و اتصال میلگرد توضیحاتی را در اختیارتان قرار دهیم.

گاهی اوقات در سازه ها شرایطی پیش می آید که باید دو آرماتور با دو قطر متفاوت به یکدیگر متصل شوند. در چنین مواقعی به کار بردن کوپلر استاندارد امکان پذیر نیست و باید از مدل های دیگر وصله های مکانیکی استفاده کرد. کوپلر به تنهایی قادر است تا در این موارد بهترین راه گشا باشد. کوپلر تبدیل، با توجه به اینکه قطر سوراخ در هر سمت آن متفاوت است و هر طرف آن برای بسته شدن یک نوع آرماتور طراحی و ساخته شده است، امکان اتصال دو آرماتور با دو قطر مختلف را بوجود می آورد. پس در واقع کوپلر تبدیل می تواند کمک کند تا دو آرماتور با قطرهای مختلف به یکدیگر اتصال پیدا کنند و با توجه به درخواست امکان تولید مدل های دیگر آن را به صورت اختصاصی به وجود می آورد.

نحوه اتصال کوپلر تبدیل

کوپلر تبدیل، در ابتدا به آرماتور با قطر بزرگتر بسته میشود؛ پس از جدا کردن محافظ پلاستیکی رزوه میلگرد با کمک آچار مخصوص و یا آچار لوله گیر تا انتهای رزوه آرماتور را ببندید و محکم کنید. بعد از آن با استفاده از آچار مخصوص یا آچار لوله گیر آرماتور دوم را به صورت کامل تا آخرین رزوه به کوپلر بسته و سپس محکم کنید. در این حالت همه ی رزوهای آرماتور داخل کوپلر بسته شده اند. برای آسانی در نظارت و کنترل اتصالات بسته شده پیشنهاد میشود که بعد از بستن کامل کوپلرها از نشانه گذاری قرمز رنگ بر روی کوپلر استفاده کنید.