کوپلر موقعیت

بولت کاران

مجموعه تخصصی ساخت و توزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی

کوپلر موقعیت چیست؟ موضوعی که در این قسمت از سایت بولت کاران می خواهیم درمورد آن توضیح دهیم. برای آشنایی بیشتر با کوپلر موقعیت می توان گفت که این نوع از کوپلر که برای اتصالات مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد؛ طراحی خاصی دارد، به گونه ای که از دو آرماتوری که توانایی حرکت ندارد و در دو بخش از سازه بتنی، مجزا از یکدیگر قرار گرفته اند.

این مدل از کوپلر شامل یک قسمت نر، یک قسمت ماده و یک مهره قفل کننده می باشد. به طوری که قطعه نرم آن یک رزوه داخلی و یک رزوه خارجی موازی دارد. قطعه ماده یک رزوه داخلی موازی دارد و مهره متصل کننده نیز برای محکم نگه داشتن اتصال به کاربرده میشود.